Luonnon parantava voima

 

"Luonto hakee tasapainon aina. Sen voima on ikiaikainen, viisautta täynnä. Kun menen metsään rauhattomana, tulen takaisin rauhassa. Mielen juostessa kovempaa, hidastan tahtia. Astun paikkaan missä näen kauas. Tämä näkymä saa asiat asettumaan oikeisiin mittasuhteisiin. Maisema tekee taikojaan, kun perspektiivit, mittasuhteet ja horsisontit ovat juuri oikeilla paikoillaan."Pia Airio-Huuhtanen

Luonnon parantavia vaikutuksia on tutkittu runsaasti. Tiedetään, että metsä ja luonto hoitavat stressiä ja ahdistusta tehokkaasti, joka näkyy mm. verenpaineen laskuna, pulssin tasaantumisena, vähentäen lihasjännityksiä, parantaen tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä.

Luonnossa oleilu saa aistijärjestelmämme aktivoitumaan ja ajattelumme laadun paranemaan. Tästä syystä voi tuntea huolien murenevan oivalluksien tieltä. Luonnon parantavasta voimasta tietoiseksi tuleminen herättää kunnioituksen tunteen luontoa kohtaan. Luonto opettaa vastavuoroisuutta ja vastuutamme planeettamme kehityksestä sekä syvästä riippuvuussuhteestamme. Tärkeä osa hyvinvointiamme on tehdä kestäviä ratkaisuja luontoa kunnioittaen.

Varsinkin viime vuosina on eri puolilla maailmaa tehty laajoja tutkimuksia, mihin luonnon parantava voima perustuu. Metsän terveysvaikutusten tutkimuksessa Suomi on, yksi johtavia maita. Luonto on voimavaramme, josta voimme ammentaa hyvinvointia ilmaiseksi. Luontoyhteyden katkeaminen vaikeuttaa maadoittumistamme ja kehoyhteyttämme. Juurensa tunteva ihminen on taas vahvasti läsnä omassa kehossaan. Lyhytkin oleskelu metsässä vaikuttaa terveyteemme positiivisesti. Metsä voi tarjota parhaimmillaan flow-tilan, jossa kokee olevansa osa kokonaisuutta. Mikäli luontoon ei aina pääsisikään, jo pelkän luontoäänten kuuntelu tai -kuvan katsominen harmonisoi ja tasapainottaa hermojärjestelmäämme. Mitä enemmän vietämme aikaa luonnossa, sitä nopeammin harmonisoituminen tapahtuu.

"Äiti Maa on elävä olento: puut, kasvit, vesistöt, jopa kivetkin, ovat täynnä elämää!" Pia Airio-Huuhtanen

Suomalaiset ovat myös kesämökkikansaa ja pysyvään maalle muutto tuntuu olevan yhä useamman unelma. Se kertoo kasvavasta luontoyhteyden kaipuustamme. Luontoyhteyttä voimme vahvistaa tulemalla tietoiseksi juuristamme. Juurityöskentely ohjaa sinua itsesi äärelle, jopa varjojesi kohtaamiseen. Luonto voi tulla luoksesi monin tavoin kuten yrttien, rumpuhoitojen, voimaeläimien tai energiahoitojen muodossa. Itselleni luonto on ollut vahva vaikuttaja, parantaja ja yhteistyökumppani lapsesta asti. Tiedän vuorovaikutuksen olevan vastavuoroista. Luontoyhteyden vahvistaminen on ollut pitkään yksi tapa valmentaa ja ohjata yksilöitä ja ryhmiä. 

 

Meditointi ja tietoisuustaidot

Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla voidaan oppia keskittymistä läsnä olevaan hetkeen. Hiljentymisen kautta oppii havaitsemaan, avaamaan aistejaan, hyväksymään ja tarkkailemaan mieltä. Mietiskely on lempeä tapa avata tietoisuutta.

Stressaantuneen mielen voi olla aluksi vaikea asettua aloilleen, mutta jo pienikin hiljentyminen päivässä lisää hyvinvointiamme mielen, psyyken, jopa fyysisellä tasolla.

Tiedetään, että mm. mietiskely ja mielikuvatyöskentely parantaa tunteiden säätelyä, itsetuntoa, keskittymiskykyä ja oppimista. Tunnetaitoihin kuuluu monia taitoja kuten kehotietoisuus- vuorovaikutus- ja reflektointitaidot. Näiden taitojen avulla on mahdollista lisätä paitsi itsetuntemustaan, tietoa sekä tietoisuutta ympäristöstämme.

Tunnetaitojen kehittäminen on jatkuvaa itsetutkiskelua, se on elämän mittainen matka, jossa jokaisella kohtaamisella sekä ihmissuhteella on meille annettavaa ja opetettavaa. Ensimmäinen kosketukseni meditaation sain joogassa, jolloin perehdyin hengitystekniikoihin ja sitä kautta mielen hallintaan.

Olen käynyt vuosien saatossa erilaisia kursseja liittyen meditaatiotekniikoihin, mielikuvatyöskentelyyn, rentoutumiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Koen, että aivan arkisten askareiden tekeminen, maalaaminen, saunominen ja luonnossa liikkuminen tarjoavat erinomaisia henkisiä arjen harjoitteita. Olen käyttänyt työssäni mielikuvatyöskentelyä, rummutusmeditaatioita sekä luovuusharjoituksia sekä yksilöille, että ryhmille. Olen opettanut näitä menetelmiä kaiken ikäisille, aina esikouluikäisistä lähtien. Olen ilokseni huomannut, että vuosikymmenten saatossa suhtautuminen näihin asioihin on muuttunut myönteisemmäksi, helpommaksi ja harjoitteiden tekemisen tiedetään tukevan tehokkaasti hyvinvointiamme sekä terveyttämme.

Luovuuden virrassa Vedic Art´n avulla

"Luovuuden virrassa oleminen on aitoa läsnäoloa, se on lapsenomainen ja puhtain viattomuuden tila."                                                            Pia Airio-Huuhtanen

Tutkimuksissa on osoitettu, että taide lisää ihmisten hyvinvointia, ennaltaehkäisee sairauksia sekä edistää toipumista. Taiteen ja sairaanhoidon yhteys ei ole mikään uusi juttu, vaan siinä palataan lääketieteen alkujuurille. Kun käytössä ei ollut vielä lääkkeitä tai muita hoitovälineitä tiedostettiin, että kauneus ja taide parantavat, vieden ajatukset pois kivusta tai ahdistavasta olosta. Myös siitä on tutkimusnäyttöä, että potilaita voidaan vähentää psyyken- ja kipulääkkeitä, jos ympäristössä on tarjolla taidetta, väriä tai luontonäkymää.

Luovuus mahdollistaa arjesta irrottautumisen, joka virkistää ja tukee oppimista ja kognitiivisten kykyjen ylläpitämistä. Kaikenlaisella luovuudella kuten tanssilla, vaikkapa kuorolaululla, kuvataiteella tai teatteri-improvisaatiolla voidaan ennaltaehkäistä ja jopa parantaa erilaisia psyyken ja fyysisiä sairauksia.

Vedic Art on matka itseen, jossa ei keskitytä tekniikkaan vaan luovuuteen. Vedic Art menetelmän avulla on mahdollista oppia tekemään yhteistyötä luonnonlakien kanssa. Vedic Art´in 17 prinsiipin (perusperiaatteen) kehitti kuvataiteilija Curt Källman 70-luvulla ikivanhasta vedisestä traditiosta. Veda-viisauden mukaan ihmisessä on sisäsyntyinen ja intuitiivinen tieto maailmankaikkeudessa toimivista laeista, jotka voidaan herättää Vedic Art -menetelmän avulla. Koettu prosessi ohjaa kohti hiljaisuutta ja keskittymisen tilaa.

Vedic Art´in opetuksessa ei opeteta kuinka tulee maalata, vaan Vedic Art auttaa muistamaan luonnollisen luomisprosessin. Vedic Art on vapaa luovan olemisen ja kokemisen tila. Maalaamalla alamme tehdä automaattisesti tasapainottavia valintoja luonnon tukiessa prosessiamme. Luominen on kokonaisvaltaisesti vaikuttava tapahtuma, joka puhdistaa elämästämme pois turhat asiat ja kaaoksen tilalle muotoutuu vähitellen järjestynyt tasapaino.

Vedic Art on vaihtoehtoinen tapa oppia ja tehdä taidetta ilman opettajan analyysia ja arvioita. Tekniset taidot kehittyvät maalaamalla. Vedic Art on ennen kaikkea luomisen riemua, muistamisen kautta oppimista ja piilevien kykyjen löytämistä. Vedic Arti´ssa lopputulos ei ole keskeisintä, vaan tärkeintä on luomisen koko prosessi. Sanotaankin, että Vedic Art on kuin elämä itse. Maalaamalla voit luoda asioita myös omaan elämääsi.

Vedic Art ohjasi minut takaisin luovuuden lähteelle, jonka olin  kadottanut ruuhkavuosissani. Valmistuessani Vedic Art-opettajaksi 2011 aloin ohjata ryhmiä ja maalaamaan itse aktiivisemmin. Muita luovuusmenetelmiä sekä kädentaitoja olen ohjannut monin tavoin ryhmävalmennuksissa jo pitkään. Yhdessä tekeminen on voimauttavaa ja virtauttaa energiaa tehokkaasti.

Luonto, energiahoito, shamansimi ja taide kulkevat kaikki käsi kädessä. Teen pyynnöstä mm. voimaeläin, sielun- ja jumalatarkuvia (kts voimakuvat). Maalauksieni kautta tuotan myös oppimateriaalia kurssien tueksi.

Energiatyöskentely ja shamanismi

Ensimmäinen kokemukseni energioihin tapahtui osallistuessani reikikurssin infotilaisuuteen 2001. Opettaja kertoi reikistä, mutta myös näytti meille kuulijoille, kuinka reiki toimii käytännössä. Hän asettui taakseni ja asetti kädet hartioilleni. Tunsin saman tien lämmön leviävän hänen käsistään pitkin kehoani ja tulin samalla tietoiseksi kehoni jännitystiloista.

Lähdin infosta häkeltyneenä kokemuksestani ja kaikesta kuulemastani. Järkevä osa itseäni pisti hanttiin vietävästi, herättelevästä kehokokemuksestani huolimatta. Elämänkatsomustani oli horjutettu perustavanlaatuisesti. Halusin ymmärtää, mitä minussa tapahtui ja sain päähäni etsiä vastauksia kirjastosta, tietämättä oikein mitä etsin. Jalkani veivät minut suoraan hyllyn luokse, josta löysin kvanttifysiikkaa käsittelevän teoksen. Tajuamatta ensin sanaakaan lukemastani, joku osa minusta ymmärsi, että siinä kuvattiin tapahtumaa, jonka olin äskettäin kokenut. Kyse oli magnetismista. Tiedostin olevani jonkin hyvin tärkeän asian äärellä ja päätin saman tien mennä reikikurssille.

Reikikurssien aikana koin pienempiä ja isompia oivalluksia sekä sain hyvän perustan itsehoidolle, muiden hoitamiselle sekä myöhemmin energiatyöskentelyn opettamiselle. Joogaan olin tutustunut jo aikaisemmin, joka oli avannut minua pikkuhiljaa, kun taas reikin voima yllätti minut täysin. Koin jonkinlaisen uudestisyntymän ja vahvan henkimaailman kosketuksen. Näin jälkikäteen ymmärrän, että tietoisuuttamme avataan pikkuhiljaa, jolloin koko energiajärjestelmämme pysyy mukana. Tuolloin kollektiivienergiat olivat raskaammat, kuin tänä päivänä, jolloin avautuminen voi tapahtua hyvin nopeastikin. Matkan varrella on täytynyt tehdä kovasti työtä esim. puhdistamisen ja parantamisen osalta niin yksilö, kuin kollektiivisella tasolla. 

Reikiviritykset vaikuttavat meihin chakrojen kautta Sana reiki tulee japanin kielestä, joka tarkoittaa rei=henki, ihme, jumalainen, ikuinen, universaalinen sekä ki=kaasumainen, elinvoimainen, olevaisuuden sielu tai tietoinen. Ki voidaan nähdä myös elämänhenkäyksenä ja kundaliinina. Ki toimii kaikessa elävässä olennossa ja ilmenee maailmankaikkeudessa.

Reikin parantavan voiman piiriin hakeutuvat usein ihmiset, jotka hakevat eheytymistä hermostoonsa tai kehoonsa. Ki energian voi aistia erityisesti intuitioon luottaen. Rei taas koetaan tietoisuuden ja symbolien kautta, joka liittyy mielen hallintaan. Symbolit toimivat läpi mielen esteiden ja harhojen.

Reikikurssit saivat pian jatkoa monista henkisistä kursseista kuten enkelikoulusta, jossa opiskelin mm. enkeli- kristalli- ja kivityöskentelyä. Opin tunnistamaan lisää energioita ja sitä, kuinka monin tavoin meitä autetaan polullamme. Opin pyytämisen ja vastaanottamisen jaloja taitoja. Kävin peruskurssin jatkoksi enkelikouluopettajakoulutuksen ja sain vahvan kutsumuksen alkaa pitää enkelikoulua Turkoosituuli yrityksessäni 2008. Toiminta käynnistyi voimallisesti ja uusia ryhmiä muodostui vauhdilla.

Enkeleillä oli todellakin siipensä pelissä ja sain kokea monia ihmeitä! Koin oppivani vetämissäni ryhmissä myös itse todella paljon ja nautin ryhmätyöskentelystä suunnattomasti. Sain kokemuksia ryhmätyöskentelyn voimauttavan ja tarjoavan vertaistukea kanssakulkijoille. Shamanismia (joka on myös energiatyöskentelyä), olen käyttänyt ennen kaikkea itsehoitoon, mutta pyydettäessä olen hoitanut myös muita. Shamanismia kohtaan olen tuntenut alkuun vastustusta. Alitajuisesti tiesin, että tämä tie ei tulisi olemaan helppo. Näitä päätöksiä ei voi kuitenkaa tehdä egotasolla vaan ne ovat ikään kuin sielun polkuun kuuluvia asioita. Matkan varrella olen oppinut hyväksymään näitäkin energioita paremmin, josta on tullut osa arkipäivääni. 

Shamaani matkaa henkimaailmassa välittääkseen apua, parannusta, neuvoja, tietoa tai voimaa. Shamaani käyttää usein rummutusta matkallaan. Shamaanilla tulee olla aina intentio henkimaailmaan siirtymiseen, jolloin hän liikkuu ns. alisessa, keskisessä ja ylisessä. Shamaani toimii yhteistyössä henkioppaiden ja voimaeläimiensä kanssa. Shamaani voi myös muuttaa matkalla muotoansa, jolla on symbolinen ja voimaa vahvistava merkitys.

Löysin shamaanin polkuni 2008, jolloin valmistin ensimmäisen rumpuni. Minua viehättää shamanismin maanläheisyys, sillä kokemukset, joita olen saanut matkoillani, ovat hyvin konkreettisia ja kehollisiakin. Se on vahvistanytt juuriani ja on tarjonnut kokemuksen ykseydestä ja yhteydestä. Shamanismin kautta on mahdollista vahvistaa luontoyhteyttä, joka tukee vakauden ja turvallisuuden tunnetta. Kokemus auttaa ymmärtämään, että ympärillämme kaikki on energiaa ja elävää, lisäten kunnioituksen tunnetta ja ymmärrystä maailman luonteesta. Nykyajan turvaton ilmapiiri on lisännyt kiinnostusta shamanismia kohtaan. Shamanistinen elämäntapa on paitsi yksilöllinen polku, mutta se auttaa ymmärtämään myös yhteisöllisyyden merkityksen ihmisen kehityksessä. 

Näen, että shamanismi on erinomainen tapa lähestyä henkimaailmaa ja omaa kehitystä. Itse en käytä tajunnanlaajentajia vaan koen erityisen tärkeänä olla täysin läsnä ja tietoinen, mitä energiajärjestelmässäni tapahtuu. Luonto on suurin innoittajani ja luontosuhteen vahvistuessa avautuu perspektiivi sukupolvien ketjuun, jonka kautta voi ymmärtää oma vastuunsa ja perimämme merkityksen kehityksemme kannalta.

Sukulinjojen puhdistaminen on kuulunut elämäntehtävääni, joka on ollut paitsi raskas, mutta samalla hyvin opettavainen prosessi. Koen, että shamanismini juuret ovat lapsuuden kautta syntyneessä vahvassa luontoyhteydessä, joka on syventynyt vuosikymmenten saatossa yhä vahvemmaksi. Siten se muodostaa vahvan perustan elämässäni.

Voimaeläintyöskentelystä on ollut itselläni apua monin tavoin elämäni aikana. Paitsi luonnossa ja rummutusmatkoilla koetut kohtaamiset ovat auttaneet ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja älykkyyttä. Eläinten kanssa työskentely on pyyteetöntä, vaivatonta ja samalla haastavaa. Eläimet opettavat pelkällä läsnäolollaan saamaan yhteyden omaan alitajunnan voimaan sekä ikiaikaiseen viisauteen. Ne opettavat luottamaan intuitioomme. Eläinten kanssa työskentelyn olen kokenut yhdeksi antoisimmista tavoista ymmärtää energiaa ja henkimaailman symbolikieltä. Eläinten viisaus on pysäyttävää, vahvistavaa ja mystistäkin. Koen, että eläimien kanssa voin oppia koko ajan uutta mm. jakamisesta, yhteistyöstä, luottamuksesta sekä eri olemuspuolieni varauksettomasta hyväksymisestä. Eläimissä on luonnollista pyhyyttä, joka muistuttaa meitä ykseydestämme ja olemuksemme todellisesta luonteesta. 

Monet henkimaailman voimaeläimistäni ovat läsnä arjessani vahvasti ja ovat halunneet ilmentää sekä vahvistaa voimaansa taiteen kautta. Eläimet ovat hellyttävän sitkeitä saamaan viestinsä perille. Niiltä olen saanut myös apua energioiden keventämiseen ja ne osaavat olla leikkisiä ja huumorintajuisia yhteistyökumppaneita.

Olen todella kiitollinen kaikista opettajistani, joilta olen saanut arvokkaita oppeja, kokemuksia ja tietoa. Olen myös kiitollinen esivanhemmilleni ja kaikille niille sukupolville, jotka mahdollistivat tämän ainutlaatuisen uuden ajan, johon me jälkipolvet voimme nyt astua. 

Energiatyöskentely ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan, joten hoito voi tapahtua myös etänä. En tee tällä hetkellä hoitoja, mutta ilmoitan, kun se on ajankohtaista.

Työelämän haasteet ja mahdollisuudet itsetuntemuksen välineenä

Työelämä tarjoa parhaimmillaan erinomaisia kokemuksia liittyen itsetuntemukseen ja -kehittämiseen. Nykyisin työelämä on hyvin stressaavaa ja siksi itsehoito korostuu ajassamme. Sopiva stressi on luontainen voiman lähde sekä toimii erinomaisena buustina tehokkuuden lisäämiseksi. Yhä lisääntyvä kiire ja stressi voivat saada meidät kuitenkin pois tasapainostamme lisäten merkittävästi riskiämme sairastumiseen. Pitkään jatkuessaan stressireaktio sotkee hienojakoista viestintämekanismiamme ja kuormittaa hermostoamme.

On yksilöllistä, missä vaiheessa stressi kääntyy itseämme vastaan. Kullakin meistä on heikot kohtamme: kehomme kertoo, mihin meidän tulee kiinnittää kulloinkin huomiomme. Mikäli emme pysähdy kuuntelemaan sen herkkiä viestejä, se alkaa puhua yhä äänekkäämmin. Mielemme tai psyykeemme ja lopulta kehomme voi sairastua, mikäli emme kunnioita saamiamme merkkejä. Siksi on hyvä pysähtyä itsensä äärelle ja oppia tunnistamaan omat reaktionsa ja havaitsemaan tarve laskea kierroksia ajoissa. Se vaatii hiljentymisen ja itsen äärelle asettumisen.

On hyvä kysyä itseltään aika ajoin, elänkö omien arvojeni mukaista elämää vai joudunko ohittamaan omat tarpeeni ja tekemään kompromisseja?

Olen valmis auttamaan sinua tulemaan tietoiseksi omista voimavaroistasi sekä haasteistasi liittyen stressaaviin elämäntilanteisiin. Monesti työn- ja perhe-elämän yhteensovittaminen voi olla haasteellista. Tämän lisäksi tulisi löytää aikaa myös itselle, voidakseen hyvin. Omat kokemukseni ovat ohjanneet minut koulutuksiin, jossa on käsitelty stressiä monista eri näkökulmista. Olen testannut vuosikymmenten saatossa eri menetelmiä säilyttääkseni herkkyyteni ja poiminut matkaani helmet. Ääripääkokemukseni antavat realistisen kuvan siitä, mihin yksilö voi vaikuttaa työelämässä ja mihin taas ei. Kehon viestejä kuunnellen olen oppinut ennaltaehkäisemään sekä korjaamaan uupumusta aiheuttavia tekijöitä elämässäni. Uskon kuitenkin, että uupumuskokemus on osa polkuani, sillä sitä kautta opin tiedostamaan voimavarojeni rajat. Tiedän, että ne vaihtelevat eri elämäntilanteissa, joka on osa itsetuntemuksen matkaani.

Herkkyyteni näkyy erityisesti kehon reaktioissa erilaisiin elämän tapahtumiin. Menetetyn voiman palauttaminen on ollut yksi tärkeä osa henkistä polkuani. Tänä päivänä kykenen tuntemaan syvää kiitollisuutta kehoni viisautta kohtaan. Terveyttä edistävien muutosten tekeminen on tärkeä osa eheytymistä ja paranemista. Joskus siihen tarvitaan priorisointia, avun hakemista monista eri lähteistä, viisaita valintoja, tahtotilaa, jopa uhrauksia. Joskus alan vaihto tuo tarvittavia muutoksia ja lisäävät laatua elämään.

Muutos voi johtaa sinut pohtimaan syvemmin myös elämäntehtävääsi, jossa voin olla tukenasi monin tavoin ja eri menetelmin. Olen valmis auttamaan ja tukemaan sinua työelämäsi haasteissa. Minulla on pitkä kokemus tyä- ja uravalmennuksesta. Olen myös erikoistunut työhyvinvointiin, -kehittämiseen, työelämäpaineisiin, uupumukseen ja siitä kuntoutumiseen.

*