Louhi. Maalaus Pia Airio-Huuhtanen

Louhen jalanjäljillä - kurssi

Voit olla varma, että tällä reissulla ei tule olemaan tylsää ja saat elämääsi runsaat matkaeväät valloittaessasi uusia tasoja itsessäsi! Oppaanamme toimii Kalevalan väkevä hahmo Louhi, joka on hyvin monikerroksellinen ja myyttinen jumalattaremme. Luomme uutta perustaa yhdistäen voimavaramme. Ryhmässä työskentely nopeuttaa ja vahvistaa kehitystäsi henkisellä polullasi.

Luen ryhmän energiaa ja muokkaan ohjelmaa tarvittaessa. Painopistealueet voivat siten vaihdella eri ryhmien kesken.

Kurssilla keskitymme oman voiman nousuun esim. arkkityyppityöskentelyn kautta. Käytämme kurssin aikana runsaasti erilaisia vahvistavia harjoituksia kuten luovuustyöskentelyä, maadoittavia harjoituksia kuten rummutusta, hengitystekniikoita ja laitamme kehon liikkeelle. Rentoutuminen on tärkeässä osassa seikkailuamme. 

1. päivä: aloitamme matkamme vahvistamalla juurivoimaamme sekä maadoitusta erilaisin tekniikoin sekä harjoittein. Otamme yhteyden voima- tai apueläimeemme. Jotta voimme turvallisesti nostaa energiatasoamme ja ylipäätään luoda elämäämme vahvalle pohjalle, tarvitsemme kunnon maadoituksen ja siinä mm. voimaeläin on loistava työpari. Aloitamme matkan siis perustan luomisesta.

2. päivä: työstämme feminiinistä ja maskuliinista sukulinjaamme. Aktivoimme juurivoimamme sekä tasapainotamme feminiinistä ja maskuliinista voimaamme erilaisin harjoituksin. 

3. päivä: elementtityöskentely sekä voimapiirin rakentaminen. Elementtityöskentelyn ja seremononiallisen työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa omaa luomisvoimaamme. Elementtityöskentely on voimallinen tapa vahvistaa alkemiallisia prosesseja elämässämme. Seremonia herättelee maagisia voimiamme kohti valotyöskentelyn ydintämme. Teemme erilaisia valmistelevia harjoituksia sekä mielikuvamatkoja. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pialle sähköpostitse!

 

Ilmatar, Maailman synty. Maalaus: Pia Airio-Huuhtanen

Seremoniallinen ja voimauttava Nicepiiri!

Hei Sinä ihana, sympaattinen, suloinen ja viehättävä Nainen!

Koetko arjessasi painetta suorittaa, jossa voimasi hiipuvat muiden auttamiseen? Onko sisäinen puheesi ankara ja piiskaatko itseäsi pakonomaisesti eri elämän osa-alueilla? Koetko olevasi kummallisen yksinäinen, vaikka oletkin ihimisten ympäröimä? Etkö tule kuulluksi tai nähdyksi elämässäsi? Oletko ohittanut omat tarpeesi vai etkö tunnista niitä?

Minulla on ollut jo pitkään haaveena koota naisia voimauttava ryhmä. Nyt tuntuu, että on oikea aika.

Yhteiskunnastamme puuttuvat siirtymäriitit, joiden tarkoituksena on vahvistaa juuriamme ja yhteydentunnettamme. Juurettomuus voi ilmetä esim. epämääräisinä tarkoituksettomuuden ja tyhjyyden tunteina. Yksilökeskeisyys on erkaannuttanut meitä toisistamme, jolloin elämästömme on tullut selviytymistä yksin. Päivän tarkoituksena on koota yhteen voimamme lisäten aitoa yhteyden ja ykseyden tunnettamme naisina.

"On aika juhlistaa Pyhää Naiseuden mystistä voimaa yhdessä sielun siskojen kanssa!" Pia Airio-Huuhtanen

Tässä Nicepiirissä naisen on lupa ilmaista itseään ja tulla kuulluksi ja nähdyksi. Saat olla juuri sellainen kuin olet. Astumme pois arjen vaatimuksista ja löydämme piilossa olevat tai hiipuneet voimavaramme takaisin. Tässä työskentelyssä mukana ovat esivanhempamme ja valon auttajat. Piirin tarkoituksena on synnyttää esiin potentiaali, jonka olemme saaneet synnyinlahjanamme, mutta olemme unohtaneet sen. 

Ryhmässä keskustellaan, työskennellään mielikuvin ja juhlistetaan elämänpolkuamme konkreettisesti seremonioin. Seremonian avulla yhtistymme naisen elämänkaaressa tapahtuviin tärkeisiin kehitysvaiheisiin, josta ammennamme uuden ajan naiseuttamme!

Siirtymäriittien tarkoituksen on vahvistaa juuriamme ja sitä kautta merkityksen tunnetta elämässämme. Ryhmä kokoontuu aluksi kerran, mutta voimme jatkaa työskentelyä yhdessä, mikäli ryhmä kokee sen tarpeelliseksi. Työskentely tapahtuu osin tai kokonaan luonnossa. 

Astu Nicepiiriin, jossa koet olevasi omiesi joukossa, ilman vaateita tai arvostelua.

Ota yhteyttä sähköpostitse, niin kerron lisää! Tarkoitus on koota ensimmäinen ryhmä jo 2022 kesän aikana.

Maatar. Maalaus Pia Airio-Huuhtanen

Pyhä kolminaisuus meissä!

Tämän työpajan aikana muunnamme vanhaa energiaa uudeksi. Luomme yhteyden Pyhään maskuliiniseen, feminiiniseen ja sisäiseen lapseemme, joka muodostaa uuden perustan eli Pyhän kolminaisuuden meissä.

Työpaja sisältää juurityösketelyä, tutustumista omiin juuriimme ja sukulinjoihimme, joita syvennämme sisäisillä tasoilla. Teemme parannustyötä ja haemme voimavaroja vahvistamalla yhteyttämme esivanhempiemme kanssa. Päivä on syväluotaava ja vaatii keskittymistä sekä uskallusta sukeltaa sisäisille tasoille. Tämä päivä pitää sisällään parannusta puhdistuksineen sekä voimaantumisisineen. 

Ryhmätyöskentely vahvistaa energiaamme ja voimaamme, jolloin on mahdollista päästä jopa harppauksin eteenpäin omassa kehityksessämme.

Olet sydämmellisesti tervetullut tälle maagiselle matkalle, jossa matkaoppaana toimivat henkimaailmaan siirtynee esivanhempamme!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pialle sähköpostitse!